AXA insurance

Fuso Ez-Own Truck Financing

Fuso Ez-Own Truck Financing

Financed by HSC, Fuso Ez-Own Truck Financing is the first telematics financing programme in Malaysia. Hap…